Waluta:
PLN
Polityka prywatności

Opublikowano:

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych to miejsce, w którym dowiecie się Państwo, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Państwa dane, a także jakie macie Państwo uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem. Określa ona zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Mok24.pl, prowadzony pod adresem www.mok24.pl  przez "MOK-BUD" RYSZARD DUMA SPÓŁKA JAWNA

Niniejszą Politykę Prywatności i Ochrony Danych stworzyliśmy tak, abyście Państwo znaleźli w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych  jest "MOK-BUD" RYSZARD DUMA SPÓŁKA JAWNA zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000118405 z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 178

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi

Możecie się Państwo z nami skontaktować mailowo, pisząc na adres sklep@mokbud.pl (w temacie maila prosimy o wpisanie: ochrona danych osobowych; lub telefonicznie: tel. + 48 15 822 34 69

Sytuacje, w których przetwarzane są dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy:

 • dokonujecie zakupu naszych produktów w Sklepie Internetowym mok24.pl
 • zgłaszacie Państwo do nas swoją sprawę lub reklamację
 • zgłaszacie Państwo do nas zapytanie ofertowe

Informujemy Państwa, że nie prowadzimy listy mailingowej w celu rozsyłania newslettera, nie prowadzimy profilowania naszych klientów, nie rozsyłamy informacji marketingowych na podane przez klientów adresy email.

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. adres IP, oglądane produkty, nazwa domeny z której do nas Państwo trafiliście, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niektóre z nich mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.

Dane przetwarzane automatycznie

Nie przetwarzamy w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze sklepu internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze sklepu internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony sklepu. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

 1. Zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz sklepu mok24.pl, logowania do Konta Klienta, nawigowania po serwisie, dokonywania zakupów, utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. Optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na stronę sklepu internetowego. Niektóre podstrony w ramach sklepu internetowego oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników mok24.pl. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Dane przetwarzane podczas rejestracji i dokonywania zakupów

Zbieramy od Państwa następujące dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej sklepu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji:

 1. nazwisko i imię,
 2. adres zamieszkania
 3. adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu.

 Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach sklepu internetowego.

Dane przetwarzane w celach marketingowych

Nie przetwarzamy i nie planujemy w najbliższym czasie przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Cel przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym obsługi reklamacji, czy do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie niektórych Państwa danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom,

Państwa dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:

 1. monitorowania Państwa aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy  plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi)
 2. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
 3. monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług.

Jeśli udzieliliście nam Państwo zgody, możemy kontaktować się z Państwem w sprawach ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy. 

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Państwa dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Państwa o tym i poprosimy o Państwa zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
 2. wyrażona przez Państwa zgoda
 3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora
 4. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:
 5. Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
 6. Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 7. Ustawa z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.
 8. Odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 Czas przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jak poniżej:

 1. Dane rejestrowane podczas transakcji zakupu - przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
 2. Dane rejestrowane automatycznie - do czasu wycofania zgody
 3. Dane rejestrowane podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym - do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
 4. Dane rejestrowane podczas rozpatrywania reklamacji - do 60 dni od daty złożenia reklamacji

Udostępnianie danych osobowych

W związku z realizacją usług Państwa dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, kurierzy i firmy transportowe (w związku z realizacją zamówienia).

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Zabezpieczenie danych osobowych 

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony sklepu w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania się. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

Prawa dotyczące danych osobowych

W związku z powierzeniem nam na swoich danych osobowych macie Państwo następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – macie Państwo prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Państwa danych.
 2. Prawo uzyskania kopii danych – macie Państwo prawo do uzyskania od nas kopii przetwarzanych danych osobowych
 3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie usuniemy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnimy je lub zaktualizujemy, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możecie Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestaniemy dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziliście Państwo zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, wydamy Państwu dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie naszej jak i tego innego podmiotu;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych –w każdym czasie mażecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – możecie Państwo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, macie Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w polityce prywatności 

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Państwu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.